Hèere svet  [Slika (136 kb)]

Ljubice pod okno dragi
pride marsik’tero noè,
z deklico se pogovarjat,
dokler ne napoèi zor.

To je zvedel oèa stari,
stari oèa, sivi mo¾,
kregal svojo lepo hèerko
in svaril jo je rekoè:
śAko bo¹ pri oknu stala,
kadar mimo hodil bo,
ak’ ponoèi govorila,
ino z njim vas’vala bo¹,
hi¹o bodem ti ogradil,
zidal zid bom krog in krog,
spustil bom okoli hi¹e
Sultana, da lajal bo,
stari hi¹ni bom ukazal,
da bo spavala s teboj.Ś

Hèerka je odgovorila
te besede mu, rekoè:
śStari oèa, oèa ljubi,
ljubi oèa, modri mo¾!
Lojtro bo za zid prinesel,
za peséta kruha kos,
hi¹na meni davno nosi
pisma s plaèano rokó;
ako hoè’te, da ne pride
veè pod okno ljubi moj,
za ¾enico dajte drag’mu,
ljubi oèa, me na dom.Ś

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]