[RI] Ra~unalnik v izobra`evanju, podiplomci 1995/96

zadnja sprememba: 19. september 1996

Kazalo

  1. Kvadratna funkcija (Borut ^ampelj);
  2. Vrtinec (Marta Zabret);
  3. Nalogi (Janita Toma`in);
  4. Joga (Cvetka Rojko);
  5. Galoisova teorija (Vida Manfreda);
  6. Predstavitev (Sne`ana Muti});
  7. 7 vrst inteligence (Slavica [muc);
  8. Interakcijske vaje (Darja Bu~inel);

[Naprej] [Gor] [Kazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavil: Vladimir Batagelj