ZGODOVINA MATEMATIČNIH TEKMOVANJ V SLOVENIJI

[80/81]1980/81 [88/89]1988/89
[81/82]1981/82 [89/90]1989/90
[82/83]1982/83 [90/91]1990/91
[83/84]1983/84 [91/92]1991/92
[84/85]1984/85 [92/93]1992/93
[85/86]1985/86 [93/94]1993/94
[86/87]1986/87 [94/95]1994/95
[87/88]1987/88 [95/96]1995/96
Avtor:
Tina Kralj
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
Datum: 20.3.1997