Opis dela:

Iz knjige "Stanko Klinar: STO SLOVENSKIH VRHOV" (izdana pri PRE©ERNOVI DRU®BI v Ljubljani) sem skenirala izbrane strani in jih s pomoèjo programa RecognitaRecognita Plus 3.0 uredila. Skenirala sem tudi slike iz knjige in dodala nekaj svojih. Prva slika je vedno iz knjige (pri Brani tudi druga), ostale pa so moje.

Skenirala sem ¹e del zemljevidov in dodala kratice novih zemljevidov.

Zahvaljujem se gospodu Klinarju, ki mi je dovolil objavo te naloge.

Kakr¹nekoli pripombe mi lahko po¹ljete po elektronski po¹ti: Posta