FRANC HOČEVAR

slovenski matematik in pisec matematičnih knjig

10.10. 1853 - 19.6. 1919

Prirejeno po knjigi: Jože Povšič, Bibliografija Franca Hočevarja, Ljubljana 1978.
Sestavila Karin Šircelj, FMF Oddelek za matematiko in mehaniko.
Datum: januar 1996

Zahvaljujem se gosp. Agati Tiegl za vso pomoč.