HERMAN S KOROŠKEGA

matematik,astronom,filozof,prevajalec in pisatelj iz 12.stoletja


Kazalo

  1. Kratek povzetek

  2. Življenje in domovina

  3. Znanstveno delo

  4. Dela in prevodi

  5. LiteraturaUniverza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko

Sestavila : Andreja Šmid , pedagoška matematika, 4.letnik

Datum: oktober 1996