Univerza v Ljubljani
FMF - Oddelek za matematiko in mehaniko
Izobraževalna delavnica

Omrežje in izobraževanje

Vladimir Batagelj

ICEM'99, 11. oktober 1999, Ljubljana, CD

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/omrizo/
English version