Java / Osnove


Poglejmo, kako to storimo s programčki v Javi.

Programček napisan v Javi najprej prevedemo. V omrežni sestavek ga vključimo z značko <APPLET>

<APPLET CODE="ClassFileName" CODEBASE="ClassFileDirectory" ARCHIVE="archiveFile" ALT="altText" MAYSCRIPT ALIGN="LEFT"|"RIGHT"|"TOP"|"ABSMIDDLE"|"ABSBOTTOM"| "TEXTTOP"|"MIDDLE"|"BASELINE"|"BOTTOM" NAME="value" HEIGHT="height" WIDTH="width" HSPACE="horizMargin" VSPACE="vertMargin"> <PARAM ...> </APPLET> Z obveznim določilom CODE povemo, kateri programček vključujemo; z določilom CODEBASE povemo, kje (na katerem področju) se nahaja; obvezna WIDTH in HEIGHT določata pravokotnik v sestavku namenjen prikazu dejavnosti programčka. Podatke posredujemo programčku z značkami <PARAM NAME="paramName" VALUE="value">
Naprej, Nazaj, Naslovnica