Unicode / UTF-8

Sestavki so zapisani z uporabo kode Unicode, ki omogoča pisanje besedil v (skoraj) vseh pisavah sveta. Če želite dobiti naše črke pravilno izpisane, si namestite prosto dostopne pisave Open Type - MS Free core fonts for the Web. V njih boste našli tudi grško abecedo in cirilico. Še nekoliko popolnejši nabor znakov (vsebuje tudi hebrejsko in fonetično abecedo ter kup posebnih in matematičnih znakov) ponuja pisava Lucida Sans Unicode, ki zgleda, da je vključena v novejše izdaje Windowsov.

Če bi radi brali tudi kitajščino in druge vzhodne jezike boste potrebovali pisavo s popolnejšim naborom znakov. Taka je na primer pisava Bitstream Cyberbit - toda pozor, nestisnjena datoteka je velika 13M.

Oglejte si še, kaj o pisavah Open Type pravijo pri Microsoftu in Adobeu.

Ko ste pisave enkrat namestili, si lahko ogledate njihove tabele: Times New Roman, Lucida Sans Unicode.

Kako te pisave uporabljamo? Eno od možnosti razberemo iz naslednjega zgleda:

<html> <head> <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8"> </head> <body> &#382;ari&#353;&#269;e </body> </html>

Obstajajo tudi drugi pristopi k vprašnju pisav na omrežju: FreeType Project; Bitstreamov Truedoc; Monotype/Unicode Conformant Font, ...

V. Batagelj