Univerza v Ljubljani
FMF - Oddelek za matematiko in mehaniko
Izobraževalna delavnica

Chemical netbooks

Vladimir Batagelj, Matjaž Zaveršnik

MATH/CHEM/COMP'98, Dubrovnik, June 22-27. 1998

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/MCC98/


Install OpenType fonts; Next