[IzoDel] Univerza v Ljubljani, FMF
Oddelek za matematiko in mehaniko
Izobraževalna delavnica

[Logo]

 Seminar Logo
 21-23. januar 1999

Vladimir Batagelj
Martin Juvan
Tihomil Šlenc
Franc Rant
Bojan Rovtar
Jelko Urbančič
Matjaž Zaveršnik


[Naprej] [Ro] [SIO]
18. januar 1999 ; Pošlji sporočilo / Send message