Kvadratna funkcija

Program prikazuje odvisnost kvadratne funkcije od koeficientov a, b in c. Koda, s katero dobimo tak izgled je naslednja.
<APPLET CODE=Funkcije.class WIDTH=640 HEIGHT=350>
<PARAM NAME=a VALUE=1>
<PARAM NAME=b VALUE=0>
<PARAM NAME=c VALUE=0>
<PARAM NAME=funkcija1 VALUE=a*x^2+b*x+c>
</APPLET>
Prva funkcija, katero narišemo je seveda kar x2.

Vaš brkljalnik ne podpira Jave, zato se program na vašem računalniku ne izvede.

Vrnitev