Kotne funkcije

Program prikazuje štiri kotne funkcije v odvisnosti od parametrov k in n.
<APPLET CODE=Funkcije.class WIDTH=640 HEIGHT=350>
<PARAM NAME=k VALUE=1>
<PARAM NAME=n VALUE=0>
<PARAM NAME=funkcija1 VALUE=sin(k*x+n*PI)>
<PARAM NAME=funkcija2 VALUE=cos(k*x+n*PI)>
<PARAM NAME=funkcija3 VALUE=tg(k*x+n*PI)>
<PARAM NAME=funkcija4 VALUE=ctg(k*x+n*PI)>
<PARAM NAME=oznake VALUE=kotne>
</APPLET>
Med štirimi funkcijami, katere smo določili s pomočjo parametrov, sedaj izbiramo v padajočem meniju.

Vaš brkljalnik ne podpira Jave, zato se program na vašem računalniku ne izvede.

Vrnitev