Naloge s področja informatike


 

Osnovni pojmi informatike in računalništva

Razvoj računalništva

Kodiranje informacije

Programska in strojna oprema