Reši naloge. Za vsak pravilen rezultat poišči v tabeli črko, jo označi z miško in klikni na gumb ČRKA. Če si pravilno izračunal, lahko iz dobljenih črk sestaviš ime živali


V ogradi je bilo 8 konjev in 10 puranov. Koliko nog smo našteli?

Račun: Rezultat:


Veliko drevo ima 4 veje. Na vsaki veji sta dve gnezdi. V vsakem gnezdu je 6 ptičkov. Koliko ptičkov je na drevesu?

Račun: Rezultat:


Da podkujemo konja, potrebujemo za eno podkev 6 žebljev. Kovaču se je pri podkovanju konja zakrivilo 7 žebljev in so bili zanič. Koliko žebljev je porabil kovač za podkovanje konja?

Račun: Rezultat:


47

52

48

31

21

58

I

R

T

K

A

L


Ime živali: