XML

V. Batagelj, M. Zaveršnik: Označevanje in XML. Delavnica MIRK'04. (PDF / Word)

Primeri

v pripravi
 1. Knjige: XML, XML z napako, CSS, XML s CSS, XML v HTML - otoki, DTD, XML z DTD.
 2. Seznam CD-jev: XML, CSS, XML s CSS, XSL, sortAA XSL, HTML,
 3. Zaposleni: XML, JS, HTML.
 4. Označeno besedilo 1: CSS, XML.
 5. Označeno besedilo 2: XML, XSL, HTML.

Viri in povezave

 1. W3 schools: HTML, CSS, DOM, XML, XSL
 2. IMS Global Learning Consortium, Inc.
 3. IMS tests
 4. W3 Consortium HTML, CSS, DOM, XML, XSL
 5. Electronic Manuscript Standard ISO 12083
 6. TEI - Text Encoding Initiative
 7. CALS
 8. JTA - Computer-aided Acquisition and Logistic Support
 9. NITF - News Industry Text Format
 10. DDI - Data Documentation Initiative
 11. CML - Chemical Markup Language
 12. GESMES
 13. Clarkova orodja
 14. Unicode
 15. Navodila in priročniki Netscape
 16. XML and Educational Technologies
 17. IMS Global Learning Consortium
 18. QML - Questions Markup Language
 19. QML - Quest Markup Language
 20. V. Batagelj: Uvod v SGML (1995)