Sodejna gradiva za pouk matematike

Vladimir Batagelj
Strokovno izpopolnjevanje učiteljev matematike, 24. november 2000

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/NetBook/Intermat.htm


Sodejnost v matematiki

Geometrija

Java

SVG

Viri

Razno