ŠRI] Računalnik v izobraževanju
Kazalo

zadnja sprememba: 5. april 1999 / 8. maj 1995


Astronomija


Po pregledu programov za astronomijo, ki se nahajajo na naslovu ftp://ftp.uni-stuttgart.de/pub/systems/pc/simtel/astrnomy/, sem se odločil za štiri od njih in jih opisal.
Pripravil: Niko Erker.

Kazalo


Matematika

Kazalo


Zgodovina matematikePripravila:
Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavila: Tatjana Simonič, pedagoška matematika
Datum: maj 1996 / december, 1995

Kazalo


Angleščina

Po pregledu programov sem se odločila, da iz naslednjih področij predstavim po eno ali dve zanimivosti:

Pripravila:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Andreja Kramar, pedagoška matematika
november, 1995

Kazalo


NemščinaProgrami za DOS :

  1. DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE:WORTSCHATZ
  2. GERMAN TEACHER
  3. GERMAN PLUS

Program za Windows :

  1. WORD TRANSLATOR FOR WINDOWS

Pripravila:
Slavka Jeraj
.

Kazalo


FrancoščinaProgrami za DOS:


Program za Windows:

Pripravila:
Tanja ^esnik

Kazalo


Španščina


Programi za okolje DOS

Programi za okolje Windows

Pripravil: Jernej Ban

Kazalo


O barvah in grafičnih programih


Kazalo


Programski jeziki

Kazalo


Logotipi RO

Kazalo


[Kazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavil:
Vladimir Batagelj, Matematika, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si