Univerza v Ljubljani
FMF - Oddelek za matematiko in mehaniko
IMFM - Odsek za Teoretično računalništvo

Analiza podatkov v srednji in osnovni šoli