Računalnik pri pouku statistike

Vladimir Batagelj
Presečišče, DZS, Ljubljana, 25. november 2000

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/datana/pub/seminar.00/RacStat.htm


Kje lahko uporabimo informacijsko tehnologijo (računalnik, omrežja, multimedijske naprave)
 • učna snov, o predmetu
 • priprava pouka in gradiv
 • samostojno učenje (na daljavo)
 • zbiranje podatkov
 • urejanje podatkov
 • analiza in prikaz podatkov
 • predstavitev

O predmetu

Na spletu je veliko naslovov o pouku analize podatkov

Zbiranje podatkov

 • uporaba podatkov iz že zbranih virov (knjige, časopisi, dokumenti (računi), omrežje);
 • samostojno zbiranje podatkov:
  • merjenje na pojavih (rastline na različenih mestih, fotografija , video )
  • anketa (osebno spraševanje, po telefonu, pisni vprašalnik, vprašalnik na Internetu)

Viri podatkov

Omrežni vprašalnik

elektronska pošta

zbiralni program na strežniku, MIRK 2000, podatki.txt

Urejanje podatkov

Stvari lahko opravimo ročno, na papirju. Imamo pa na voljo tudi več programov:

Prikazi in analiza podatkov

Zopet lahko stvari opravimo ročno. Lahko pa uporabimo različne programske rešitve