Univerza v Ljubljani
FMF - Oddelek za matematiko in mehaniko
Prikazi podatkov
(v pripravi)

Vladimir Batagelj

Presečišče
Ljubljana, OŠ Mirana Jarca, 19. november 1999

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/datana/pub/prikazi.99/