Conference: Dnevi slovenske informatike 2005
Organized by: Slovensko društvo INFORMATIKA
Field: Education, OR, Statistics, Data Analysis, Artificial Intelligence, Visualization, Computer Science, Internet, Social Science
Place: Portorož
Country: Slovenia
From: 13.04.2005
To: 15.04.2005
Language(s): slovenski
Description: Posvetovanje Dnevi slovenske informatike 2005 bo zasledovalo dosedanje programske usmeritve kot najbolj pomembno neodvisno delovno srečanje informatikov in uporabnikov, ki se odlikuje tudi z najdaljšo tradicijo. Ob sodelovanju vseh, ki imajo interes in željo, nameravamo prikazati dosežke slovenske informatike. Ohranili bomo vse dele programa, ki so se izkazali zanimivi za udeležence posvetovanja in za predavatelje, posebej pa bomo upoštevali možnosti – strokovne in poslovne, ki jih omogoča in pospešuje novo okolje EU. Posvetovanje bomo popestrili z vabljenimi predavanji strokovnjakov iz tujine, posebej še tistih slovenskega rodu, s katerimi bi radi obdržali stike.
Deadlines:
Abstract: ..
Contribution: 25.01.2005
Registration: ..
URL 1: Conference INFO
E-mail 1: Organizers

Trubar Conferences