Conference: Dnevi Slovenske Informatike 2002
Organized by: Slovensko društvo Informatika
Field: Data Analysis, Pattern Recognition, Artificial Intelligence, Visualization, Computer Science, Internet, Social Science, Publishing
Place: Portorož
Country: Slovenia
From: 17.04.2002
To: 19.04.2002
Language(s): slovene, english
Description: Slovensko društvo INFORMARTIKA prireja že deveto nacionalno posvetovanje informatikov in uporabnikov v tradicionalnem pomladanskem okolju Slovenskega Primorja. Namenjeno je vsem, ki se srečujete s problematiko informacijskih tehnologij in spremljajočih dejavnosti v teoriji, v praksi in v poslu. Posvetovanje se je uveljavilo kot pregled dosežkov in možnosti slovenske informatike, ki v nobenem pogledu ne zaostajajo za tujimi. Tudi na DSI 2002 pričakujemo udeležbo in sodelovanje strokovnjakov, ki imajo interes, da bi s svojimi dose"ki seznanili širšo strokovno javnost, obenem pa želijo razkrivati problematike, ki so lahko motiv in spodbuda za iskanje novih rešitev. Rdeča nit letošnjega posvetovanja bo Informatika kot priložnost in izziv. Ocenjujemo, da bo zanimanje za konferenco vsaj takšno kot prejšnja leta, zaradi poudarjene mednarodne komponente pa lahko pričakujemo še večji mednarodni ugled in razpoznavnost. Vse, ki želite s svojimi spoznanji, dosežki in problemi seznaniti informatike in uporabnike, vabimo k sodelovanju s prikazom praktičnih rešitev in teoretičnimi prispevki. Še posebej vabimo strokovnjake iz prakse, da delijo svoje izkušnje z drugimi udeleženci. Na DSI 2002 organiziramo študentsko sekcijo že drugič, zato vabimo tudi mentorje na fakultetah, da spodbudite predvsem dodiplomske študente informatike višjih letnikov k aktivni udeležbi v študentski sekciji
Deadlines:
Abstract: ..
Contribution: 15.01.2002
Registration: ..
URL 1: Conference Info
E-mail 1: Organizers

Trubar Conferences