Conference: Dnevi slovenske informatike 2001
Organized by: Slovensko društvo Informatika
Field: Education, OR, Statistics, Data Analysis, Visualization, Computer Science, Internet, Informatics
Place: Bernardin, Portorož
Country: Slovenia
From: 18.04.2001
To: 21.04.2001
Language(s): slovene, english
Description: Vabimo vas, da se dejavno udeležite osmega posvetovanja Dnevi slovenske informatike v easu od 18. do 21. aprila 2001 v Kongresnem Centru Grand hotela Emona v Portorožu. Posvetovanje bo obravnavalo vlogo in pomen informatike v omrežnem gospodarstvu. Prieakujemo, da bodo avtorji v referatih prikazali informacijsko tehnologijo in informatiko z razlienih zornih kotov v obliki teoretienih in raziskovalnih prispevkov, praktienih rešitev in njihovega uvajanja.
Deadlines:
Abstract: 15.01.2001
Contribution: ..
Registration: ..
URL 1: Conference Info
E-mail 1: Organizers

Trubar Conferences