Conference: Elektronsko poslovanje in statistika
Organized by: Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije
Field: Statistics, Internet
Place: Radenci
Country: Slovenia
From: 22.11.1999
To: 24.11.1999
Language(s): slovenian, english
Description: Delo posvetovanja bo predvidoma potekalo v naslednjih programskih sekcijah:
Elektronsko poslovanje in statistika: Informacijska družba – pojav in njena statistika, Elektronsko poslovanje in statistika, Nove naloge
Nova statistična spoznanja in splošni dosežki v 1999: Novosti v državni statistiki, Povezani registri in modeli podatkov ter urejanje podatkov
Deadlines:
Abstract: 26.07.1999
Contribution: 05.10.1999
Registration: ..
URL 1: Radenci 99
URL 2: SURS
URL 3: SDS
E-mail 1: Organizers

Trubar Conferences