Napaka med izvajanjem programa


Ne poznam skupine katalogov z imenom GBtrubar
╚e se problemi ponavljajo, obvestite vzd×evalca: matjaz.zaversnik@fmf.uni-lj.si