Slovensko izobra"zevalno omre"zje
Omre"zni naslovi


V tem katalogu zbiramo naslove omre"znih sestavkov z izobra"zevalno vsebino. Podatki v katalogu o sestavkih so v sloven"s"cini - sami sestavki pa so lahko napisani v kateremkoli jeziku. Na stre"zniku sta "se dva podobna kataloga Na voljo imate naslednje mo"znosti: Pri vnosu podatkov veljajo ista pravila kot za katalog izobra"zevalnih izdelkov.
31. maj 1997, V.B.