Ime programa: Valgetal

 

Platforma: 133MHz PC 32MB ali več s prednaloženimi MS Windowsi 95/98/Me ali

Windows NT 4.0/2000.Program zavzame 1.26MB na disku.

 

Opis programa:Valgetal je preprosta igra namenjena predvsem manjšim otrokom ter najstnikom.Prirejena je tako, da se čim hitreje sešteva razna števila.Celotna igra je močno podobna tetrisu, le da je te bolj matematično  usmerjen. Da lahkopodremo določenstolpec v igri moramo seštevati, odštevati ,deliti in množiti.Števila se neurejeno pojavijo in od igralčeve  spretnosti je odvisno kako hitro bo razvrstil števila, ter uporabil matematično znanje.

 

 

Slika 1.a

 

Slika 1.a:Prikazuje začetek programa, kjer lahko izbiramo s katerim problemom se bomo začeli igrati.Izbiramo lahko med seštevanjem, odštevanjem,množenjem in deljenjem.

 Slika 1.b

 Slika 1.b: Igra poteka tako kot je videti na sliki, če bi sedaj dali na 5 in 2 spodaj desno  števil sedem bi dobili še en moder kvadrat in vrstica bi se podrla.

V tem posebnem oknu lahko izbiramo med Info- informacijami o igri sami.Lahko vklopimo ali izklopimo zvoke ter glasbo.Zvoke izklopimo s klikom na Sound, glasbo pa vklopimo-izklopimo s klikom na Music.Lahko izbiramo tudi med različnimi jeziki, tako da nam je igra bolj domača, ali pa si le ogledamo najvišje rezultate igralcev.Funkcija Exit, ki nas ponese iz igre je zadnja.

 

 

Na tej sliki desno si lahko ogledamo kako s pomočjo kursorjev ali tipk za usmerjanje, usmerimo določen kvadratek s številko.Puščica levo premakne kvadrat levo, puščica desno premakne kvadrat desno, poščica ki kaže navzdol pa željeni kvadratek hitro spusti na ostal.

 

 

 

 

 

 

S klikom na Game lahko izbiramo med načini igre.Načini kako bo igra potekalo so seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje.

 

  Seštevanje in odštevanje

 

    Množenje in deljenje

 

Tu so prikazani načini kako kombinirati števila.Drugače ne smemo.

 

Klik na Sounds nam z Sound Effects on vklopi zvočne efekte.Z Sound Effects off nam zvočne efekte izklopi. Music on ter Music off imata podobno funkcijo kot Sounds on in Sounds off le da gre tokrat za glasbo, ki je v igri.

 

Colour nam da možnost izbire barv igre.Simple je osnovna barva igre, Sophisticated pa je kompleksnejši prikaz barv.

 

Language je izbira jeyika.Na voljo so nam evropski jeziki.Angleščina, Španščina, Norveščina in Finščina.

 

High Scores pod to funkcijo si lahko ogledamo najboljše igralce po kategorijah.Igralci bodo razvrščeni po najvišjih rezultatih po seštevanju , odštevanje, množenju, deljenju.

 

Info nam pove veliko o igri, kako naj igro igramo, kako naj seštevamo in odštevamo, kako naj delimo in množimo da bomo dosegli optimalen rezultat.Kje naj jo naročimo in pravila o igri.

 

 

 

Program lahko najdete na:   http://www.valgetal.com