TOUCHDOWN MATH - WHOLE NUMBERS

Ključne besede: osnovne operacije, velika števila

Kratek opis: S pomocjo računanja dosegamo točke pri ameriškem nogometu. Najprej vpišemo imena igralcev, nato izberemo prvega in drugega igralca. Določimo tip problemov (seštevanje z odštevanjem, množenje, deljenje ali vse). Nato glede na izbrano akcijo dobimo dolocen račun. Pri tem moramo paziti, ker moramo pri deljenju pisati tudi ostanke. Tako 123/60 zapišemo kot 2R2 (dva z ostankom 3). Prav tako je za zapis tisočic lahko uporabljena vejica. Tako 12300 lahko zapišemo kot 12,300. Tudi deljenje je oznaceno po ameriško, zato bo potrebna razlaga učitelja. Igra je časovno omejena na tri minute igre (čas premisljevanja). Številke so dokaj velike, tudi preko 100000.

Namestitev

  Ime datoteke: wholenumbers.exe

  Velikost: 1,68 MB

                  Način namestitve: poženemo in sledimo navodilom

 

                 Podroben opis                                                                               O uporabi v razredu

 

                 Nazaj na kazalo