SEA SCHOOL

Ključne besede: prepoznavanje števil, zaporedje, seštevanje, odštevanje
 
Kratek opis:
Program je med učitelji nižjih razredov osnovnih šol  na različnih tečajih vzbudil precej zanimanja. Po zagonu programa izberemo Math Waves. Vstopimo v osnovni menu, kjer imamo na voljo 5 različnih iger: povezovanja števil s številom predmetov, razpoznavanje pravega vrstnega reda števil, seštevanja do 10, odštevanja do 10 in prepoznavanje angleških besed za števila.

Namestitev

  Ime datoteke: 1sea14.exe

  Velikost: 1,06 MB

                  Način namestitve:zaženemo program 1SEA14.EXE in sledimo navodilom

 

                 Podroben opis                                                                               O uporabi v razredu

 

                 Nazaj na kazalo