SCHOOL CRAZY

Ključne besede: risanje grafikonov, osnovne operacije, logika


Kratek opis: zbirka več programov.

·         CHARTS nam riše tortne in stolpčne grafe

·         MATHSQUARES je igra, kjer moraš izpolniti kvadrat tako, da je vsota števil po vrsticah, stolpcih in diagonali enaka, kot je predpisana. Kliknemo na prazen kvadrat in vpišemo število. Če je pravo, se pojavi na kvadratu. Desni klik nam da odgovor za tisti kvadrat. V izbiri NUMBERS izbiramo med tipi števil.

·         MATH WIZARD je program za utrjevanje osnovnih operacij. Pojavljajo se računi in klikniti je potrebno na pravi odgovor. Ta prinaša točke, z nepravilnim odgovorom pa jih izgubljamo. V Activities nastavimo tip operacije, v Configure pa nastavimo katero število se pojavlja kot eden od operandov. V File-Print imamo možnost, da izpišemo list z računi.

·         NUMERO Igra 15. Števila je potrebno urediti po vrsti. Kliknemo na število zraven praznega mesta in s tem ploščico s številom prestavimo na prazno mesto.

·         TYPER program za učenje tipkanja. Izberemo lekcijo. V zgornji vrstici je tekst, spodaj pa se kaže, kaj mi tipkamo.

Namestitev

  Ime datoteke: me4064.exe

  Velikost: 256 KB

                  Način namestitve: zaženemo in sledimo navodilom

 

                 Podroben opis                                                                               O uporabi v razredu

 

                 Nazaj na kazalo