LITTLE FINGERS AUTOPLAYER

 S tem programom poganjamo različne lekcije, ki so napisane v obliki, primerni za ta program. Sami lahko določimo vrstni red lekcij, kot tudi katere bomo sploh uporabljali. V vseh lekcijah nastopajo privlačni, lepo narisani živalski liki. Ko poženemo program, zagledamo osnovni zaslon:

Rdeči gumb, označen s Q, nas pospremi iz programa. Klik na osrednji gumb Play povzroči, da se znajdemo na začetku prve lekcije. Če želimo prej spremeniti vrstni red, ali posamezno lekcijo izzvzeti, držimo tipko CTRL in kliknemo na R v krožcu (na osnovnem zaslonu). Zagledamo zaslon, na katerem lahko program tudi registriramo. Mi kliknemo na gumb Set-up Play Order.

V menuju nato nastavimo vrstni red lekcij. Na levi so lekcije, ki so na voljo. Dodamo jo tako, da na levi kliknemo na lekcijo, ki jo želimo vključiti v seznam in pristisnemo ustrezen gumb (Add). Isto lekcijo lahko dodamo tudi večkrat. Ko smo zadovoljni s seznamom na desni, kliknemo na Apply. Po obvestilu, da so nastavitve shranjene, se s klikom na Back to player  vrnemo v osnovni izbor.

Te nastavitve bodo veljale vse dokler jih ne bomo spremenili (tudi naslednjič). Če bi želeli imeti pripravljenih  več različnih izborov lekcij (denimo za različne razrede), bo potrebno program in lekcije pač prepisati v več imenikov.

 

Ker uporabljamo neregistrirano različico, bomo na začetku vsake lekcije zagledali poseben zaslon. Ko kliknemo na NOT YET, se znajdemo na začetku lekcije. Vsaka je opremljena že z znanim rdečim gumbom Q. Ta nam vedno ponudi možnost prehoda na naslednjo lekcijo (next lesson),  nazaj na začetek programa (back to player) ali pa na začetek lekcije (beginning).

Rdeči gumb Q pomeni izhod iz programa torej le, ko smo na začetni strani programa.

Če imamo zvočno kartico, je vsak zaslon pospremljen z navodili, ki jih (angleško seveda), govori lik, junak posamezne lekcije. Za lekcije opisane v nadaljevanju zvočna kartica ni potrebna. Žal (za uporabo v razredu) zvoka ni mogoče izklopiti programsko.